Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest wielką sztuką.

Inspire Szkolenia

Jeśli jesteś pracodawcą, to być może zainteresują cię szkolenia, które można dofinansować z ZUS-u. Przede wszystkim w ramach programu, który obejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy ZUS oferuje dofinansowanie na projekt o charakterze doradczym czyli projekt zorientowany na poprawę zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy. W szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego oraz wprowadzenie procedur, które zwiększą bezpieczeństwo pracy oraz pozwolą zaplanować i monitorować poziom bezpieczeństwa na bieżąco.
W ramach wykonania tego rodzaju projektu, można przeprowadzić identyfikację zagrożeń, które występują w miejscu pracy oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego, które związane jest z tymi zagrożeniami. Wiąże się to przede wszystkim z wykonaniem pomiarów stężeń oraz natężeń szkodliwych czynników, takich jak czynniki fizyczne czyli hałas, drgania czy promieniowanie.

100

Kompleksowe szkolenia

13

13 specjalistów z branży

100

100% zadowolenia Klientów

98

Przeprowadzonych projektów z pełnym sukcesem

Wsparcie na każdym etapie

Sprawdzone rozwiązania na rozwój

Kompleksowa obsługa

Kolejne badania poświęcone mogą być np. czynnikom uciążliwym czyli oświetleniu, nadmiernym obciążeniu wysiłkiem fizycznym oraz czynnikom biologicznym. W ten sposób będziemy mogli dokonać doboru właściwych środków ochrony, zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz w porę im zapobiec.
Projekt doradczy to jedno, drugą możliwością są projekty inwestycyjne, odnoszą się one głównie do bezpieczeństwa technicznego mowa tutaj o zakupie instalacji np. osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń. To także możliwość na dokonanie renowacji urządzeń, przede wszystkim jednak nacisk w ramach funduszu musi zostać położony na zabezpieczenie maszyn, które mogą zranić pracownika i które wiążą się ze szczególnym niebezpieczeństwem. Dofinansowanie z tego tytułu przysługuje wszystkim płatnikom składek, a szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa pod uwagę brana jest liczba pracowników. Zgodnie z tym ustalona zostaje maksymalna kwota, która może zostać dofinansowana. Podział dokonany został także w zakresie programu, który wybierzemy.